Facebook Omluvy a náhrady
Orientační běh

Pomůžete? Je potřeba...

Staňte se dobrovolníkem

Přijďte mezi nás! Přihlásit se můžete u koordinátorky:

777884176
Gábina Kocourková

kocourkova@mccirkus.cz

Výhody:

  • Dvakrát ročně volný vstup na divadelní představení.
  • Společná večeře jako poděkování za dobrovolnickou práci pro Cirkus.

Historie

historie

V březnu roku 2004 bylo zaregistrováno občanské sdružení, které začalo pro děti a rodiče z Čakovic, Miškovic a Třeboradic provozovat Cirkus - centrum pro rodinu. Několik rodičů (převážně maminek) se rozhodlo vytvořit neformální a všem otevřené místo, kde by se mohli společně scházet a obohatit sobě a svým dětem pravidelný režim dne. Jednu třídu školní družiny nám pro aktivity Cirkusu zapůjčila základní škola, a tak jsme se začali scházet pravidelně a připravovat různorodý program. Pořádali jsme společné výlety, přednášky a nejrůznější tvořivé večery.

Za krátkou dobu jsme začali do Cirkusu jednou měsíčně zvát divadelní soubory a pořádat pro nejmenší děti divadelní představení.

V dubnu 2006 se Cirkus - centrum pro rodinu stalo 145. členem Sítě mateřských center v České republice, organizace spojující mateřská centra v celé republice (v Síti MC je v současné době sdruženo přes 300 mateřských center). Síť předává mateřským centrům zkušenosti a rady a také za mateřská centra jedná a spolupracuje se státními i nestátními organizacemi. Koncem roku 2006 získal Cirkus - centrum pro rodinu ocenění Společnost přátelská rodině, udělované organizacím, které podporují rodiny s dětmi.

Aktivity Cirkusu se rozrůstaly, a tak jsme začali hledat nové prostory. V květnu 2008 nám Městská část Praha Čakovice zapůjčila nově zrekonstruovaný přízemní objekt v ulici Jizerská 24, v centru Čakovic a činnost Cirkusu se mohla dále rozvíjet. V současnosti nabízíme přes 20 hodin volnočasových aktivit pro děti a rodiče týdně a máme mnoho dalších smělých plánů.

Na jaře 2009 jsme zahájili obnovu přilehlé zahrady podle návrhu zahradní architektky.

V roce 2010 jsme za finančního přispění Městské části Praha Čakovice vybudovali na zahradě dřevěnou pergolu, kterou v létě hojně využívají návštěvníci centra k příjemnému posezení a při nepříznivém počasí k ukládání kočárků. Během roku 2010 došlo k významnému celkovému nárůstu počtu jednotlivých kurzů, a to zejména díky nabídce nových kurzů Hudební školy Yamaha. Cirkus - centrum pro rodinu pořádá kurzy pro děti ve věku 3 měsíců až 7 let a podle odhadů zavítalo do Cirkusu v roce 2010 až 250 rodičů a dětí týdně.

Na jaře 2011 jsme se pustili do kompletní renovace interiéru Cirkusu – vymalovali jsme, položili nový koberec, instalovali nové skříňky, nové závěsy, nechali vyrobit molitanovou sedačku a baldachýnový podhled, koupili dřevěnou lavičku na cvičení a další pomůcky a drobnosti. A spustili jsme nové webové stránky mccirkus.cz. Zahájili jsme projekt PidiCirkus – divadélka pro nejmenší diváky a Pohádkový Cirkus – nedělní divadla pro celou rodinu.

V roce 2012 jsme rozšířili naše prostory o tělocvičnu, kde probíhají kurzy cvičení pro děti a hudební školy Yamaha. Tělocvična je v budově SPŠ v těsné blízkosti Domečku a je vybavená spoustou cvičebních pomůcek. Na zahradě jsme vybudovali nové větší pískoviště a vysadili nové rostliny.

Od roku 2013 probíhá kurz Robinsonů - dopoledne pro děti, které se připravují na docházku do mateřské školky - již pět dní v týdnu. O letních prázdninách jsme poprvé nabídli pět týdnů velmi úspěšných příměstských táborů pro děti od 3 do 9 let a na podzim jsme uspořádali první Hravou procházku v přírodě, zaměřenou na poznávání okolní přírody.